Når man skal lage et idrettsarrangement, er det viktig med sponsorer. Dette gjelder ikke minst når man skal lage et arrangement som er så stort som et landsskytterstevne. Da er det nødvendig med både gode sponsorer og mange frivillige. Vi regner med at det kommer rundt 5 000 skyttere fra hele Norge, og sammen med dem kommer det ofte opptil flere familiemedlemmer samt trenere. Det betyr mye logistikk og arrangement når det kommer til bespisning, overnatting, underholdning og, ikke minst, avvikling av selve stevnet med alt det innebærer av konkurranser.

Våre sponsorer

Vi har vært veldig heldige i år og har fått en rekke gode sponsorer. Her er listen over dem vi vil takke.

 • Sparebank 1 Lom og Skjåk
 • Nammo
 • Eidefoss
 • XL Bygg Lesja
 • Lesjar regnskap og rådgivning
 • Eidsiva Bredbånd
 • Forsvaret
 • Oppland Fylkeskommune
 • Dovre kommune
 • Lesja kommune
 • Heimevernet
 • Regionrådet Nord-Gudbrandsdal
 • Nasjonalparkriket reiseliv

Disse sponsorene er det som gjør det mulig for oss å arrangere landsskytterstevnet. De bidrar med penger, slik at vi også kan reklamere for arrangementet. Det er også mange andre vi vil takke, som de frivillige, handelsstanden som bidrar på sitt vis til at alle de tilreisende skal få gode shopping- og matopplevelser samt hotellnæringen som stiller opp slik at overnatting gjøres mulig for alle. Dette er et stort arrangement der alle monner nytter. Uten hjelp fra alle disse ville dette rett og slett ikke vært mulig. Et slikt arrangement er nesten som et helt OL for oss, og betyr totalt sett mye for Lesja. Vi får satt kommunen vår på kartet og gjort det kjent for mange. Vi får vist frem oss, og de flotte omgivelsene vi har og sørger dermed for ringvirkninger som vi vil dra nytte av lenge.

Vil du være sponsor?

Selv om vi allerede har mange flotte sponsorer med på laget, trenger vi alltid flere. Din bedrift kan bidra med beløp innen ulike kategorier, som går til å dekke alt fra annonseutgifter til betaling av dommere under konkurransene. Som takk for ditt bidrag kommer du med på denne siden, og i tillegg vil navnet og / eller logoen til din bedrift bli promotert på ulike bannere og materiale under hele konkurransen. Skulle dette lyde interessant og noe dere ønsker å være med å støtte, er det bare å ta kontakt med vår sponsoransvarlig, Kari. Hennes navn og e-postadresse står oppgitt nederst på denne siden. Vi gjør også oppmerksom på at det er mulig med individuelle tilrettelegginger slik at vi sammen finner en sponsoravtale som passer deg.

Vil du være frivillig?

Til et stevne som trekker rundt fem tusen deltakere med tilskuere, trengs det mange frivillige. Her skal det ordnes alt fra vakter, til dommere, funksjonærer, parkeringshjelpere, kantinearbeidere etc. etc. Det skal rett og slett mange hundre frivillige til for å få dette til å løpe rundt så smertefritt som mulig. Du kan bidra med så få eller så mange timer du vil. Det er bare å ta kontakt med vår ansvarlige for de frivillige, og si hva du kan bidra med og hvor mange timer du ønsker å bidra. Vi ser frem til å ha deg med på laget!

Privacy Policy