Feltskyting med rifle er en annen form for skyting som foregår gjennom DFS. Denne skyteformen foregår om vinteren og våren, ute på standplasser i terrenget. Standplassene er midlertidige og avstanden varierer mellom 100 og 600 meter. Siden dette foregår i terrenget og værforholdene kan variere nokså mye, er det viktig med en god bedømmelse av både avstand og vindforhold. Under Landsskytterstevnet arrangeres det også norgesmesterskap i nettopp feltskyting.

Grovfelt og finfelt

Seniorklassene fra 1-5 samt Veteran 55 skyter fra avstander helt opp til rundt 600 meter, figurene som fungerer som blink er også av varierende størrelse. Det varierer om avstandene er oppgitt på forhånd eller ikke, så her må vedkommende som skyter være i stand til å bedømme avstand. Treffområdet er hele figuren, men denne har også et mindre område som kalles innertreff. Dersom skytterne har likt antall treff på blink, er det innertreffene som avgjør vinneren. Bortsett fra de som deltar i klasse 1, skyter alle både liggende og knestående. I seniorklassene omtales feltskyting som grovfelt.

Den yngste og den eldste garden skyter under feltskyting alltid fra 100 meter. Skivene er mindre, men oppdelingen mellom treff og innertreff er den samme. Junior skyter også noen av sine hold i stillingen knestående. Når feltskytingen foregår fra 100 meter, kalles den for finfelt.

Blinker

Det er gjerne abstrakte figurer som brukes som blink under feltskytingen slik vi kjenner den i dag. Opphavet til dagens skiver er likevel de gamle og gode menneskefigurene, med størrelser fra helfigur ned til 1/8. Finfeltet bruker også 1/10 og små utgaver og figurblinker på 1/3 og 1/4. Det finnes også noe som heter Motala-figurer, de minner om hjelmer. Horisontal Stripe er en annen variant og denne minner om åpningen på en bunker, noe som også har blitt blinkens navn blant skytterne.

Bedømmelse av avstand

Som du allerede har skjønt har feltskyting flere avstander. Dermed finnes det også metoder for hvordan disse avstandene skal bedømmes. En av den er å sammenligne ved å se for seg avstanden på noe man kjenner fra før, for eksempel en fotballbane, og så sammenligner avstandene på feltet med denne. Det er likevel en annen metode som er mer populær og også mer nøyaktig. Den går ut på at man leser av hvor mye blinkskiven dekker i forhold til vinkelmålet skytteren har i siktemiddelet. Deretter bruker man en tabell for å regne ut den nøyaktige avstanden.

I klassen for jegere kan kikkertsiktet brukes for å bedømme avstanden. Det man bruker er kikkertsikter med streker i retikkelet med avstander som er basert på milliradianer. Du avleser størrelsen i mil og slår opp i en tabell eller regner ut selv ved bruk av en gitt formel.

Faste konkurranser

Akkurat som med baneskyting arrangeres det også feltmesterskap hos de aller fleste skytterlag. I tillegg til dette kommer konkurranser for skyttersamlag og de som landsdelskretsen arrangerer. Landsskytterstevnet har selvfølgelig norgesmesterskap i feltskyting og om høsten er det nordisk mesterskap mellom skyttere fra Norge, Danmark og Sverige som er forhåndsuttatt til konkurransen. Det er med andre ord mye å glede seg til om du er glad i denne formen for skyting!

Privacy Policy