Dette er en øvelse som blant skytterne kalles «stuper’n». Dette er en konkurranse i hurtigskyting, der det gjelder å treffe hele tre ulike figurer, eller målskiver om du vil, som står med ulik avstand. Det hele skal selvfølgelig skje på kortest mulig tid. Den som skyter kan ikke bruke mer enn seks skudd, og starten er med både ladd og sikret våpen i posisjon stående «ved foten gevær». Skytteren velger selv hvilken skytestilling han eller henne vil ha, og ved kommando «ild» kan vedkommende heve sikringen og innta stilling.

Det er også helt spesielle figurer som brukes som mål. To av dem kalles «småen» og skal stå med maks 150 meters avstand. Den siste er en 1/3 figur på maks 275 meter eller eventuelt en 1/4 figur på 225 meters avstand. Skytteren skal først skyte på de to målene som står nærmest.

Felthurtigskyting på Landsskytterstevnet

På det årlige landsskytterstevnet er det slik at avstandene skal være oppgitt på forhånd. Det er fordi alle skal få skyte under like forhold. Videre er det slik at figurene registrerer treffene, dermed er det mindre sjanse for tvil. Finalen inneholder de 16 beste skytterne, og disse har altså kommet blant de 16 beste under den innledende skytingen. Er du interessert i skyting, er dette faktisk en finale det i mange år har vært mulig å se på TV. Vinneren får premie så klart. Denne består av HV-medaljen og e aksje i det som kalles Raufosspokalen. Visste du forresten at de aller flinkeste bruker mindre enn ti sekunder på å treffe disse tre målskivene?

Mad Minute

Mad Minute er navnet på en annen hurtigskytingsøvelse. Denne ble hentet fra en øvelse som heter «Practice number 22, Rapid Fire, The Musketry Regulations, Part 1, 1909» og her skulle det skytes et antall av minst 15 skudd på en figur som ble kalt «Second Class Figure». Denne stod 270 meter unna. Dette var egentlig en øvelse som ble brukt av det britiske militære for å teste soldatene og se om de kunne bli skarpskyttere. Navnet Mad Minute kommer av at det ikke var lov å bruke mer enn ett minutt på det hele.

Skiven som ble kalt «Second Class» var en firkant på 48×48 tommer. Der den indre sirkelen var 24 tommer og den ytre 36 tommer. Det skytterne skulle sikte på var et bilde av en soldat som lå i en skyttergrav og siktet med rifle. Det ble telt poeng for alle treff, uansett hvor på skiven de var. Da tyskerne kjempet mot britene under første verdenskrig, var det tyskerne trodde var maskingeværild egentlig soldater med boltrifler, som da skjøt mot tyskerne i høy skuddtakt.

Verdensrekord

I 1908 satte en majorsersjant verdensrekord med 36 treff på en skive som var 48 tommer stor og stod 275 meter unna. Britene hevdet senere at det var en annen sersjant som satte rekord med 38 treff, der alle var innenfor sirkelen på 24 tommer. Det blir avholdt Mad Minute konkurranser i Norge også, og i 2015 var det Thomas Høgåsseter som ble vinneren med 36 treff. Det var 11 deltakere med og deres gjennomsnitt var 29 treff.

Privacy Policy